" Експо Вижън работят професионално и при пълно покриване на високите изисквания, които ние имаме по отношение изпълнението на нашите проекти."

Балкан Стар Аутомотив ЕООД

към пълната референция" Рекламните щандове бяха прецизно изпълнени, с изключителен професионализъм и отговорност "

DuPont      

към пълната референция" Показаха истински професионализъм и качество на работа при проектирането, изграждането и техническото обслужване на изложбени щандове."

KWS

към пълната референция" Експо Вижън е партньор, изпълняващ поетите ангажименти качествено, акуратно и в срок."

AGKK

към пълната референция