Изграждане на рекламен щанд в Берлин, Германия 2012г.